ตู้ ATM ธนาคาร TMB

ตู้ ATM ธนาคาร TMB

Work area
:
Location
:
ตู้ ATM ธนาคาร TMB
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

Krungsri Banking

Krungsri Banking

Work area
:
Location
:
Krungsri Banking
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

หมู่บ้าน คณาสิริ

หมู่บ้าน คณาสิริ

Work area
:
Location
:
หมู่บ้าน คณาสิริ
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

Virgin Fitness

Virgin Fitness

Work area
:
Location
:
Virgin Fitness
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย

Work area
:
Location
:
ทิพยประกันภัย
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

บริษัท ไทย รอยัล

บริษัท ไทย รอยัล

Work area
:
Location
:
บริษัท ไทย รอยัล
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

True Vision Dealer Co.,Ltd.

True Vision Dealer Co.,Ltd.

Work area
:
Location
:
True Vision Dealer Co.,Ltd.
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

ไปรษณีย์ อ.โพทะเล จ.พิจิตร

ไปรษณีย์ อ.โพทะเล จ.พิจิตร

Work area
:
Location
:
ไปรษณีย์ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

อาคาร AIA

อาคาร AIA

Work area
:
Location
:
อาคาร AIA
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

ห้างทอง ดีดี

ห้างทอง ดีดี

Work area
:
Location
:
ห้างทอง ดีดี
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm