อาคาร เฉลิมพระเกรียติ ม.สยาม

อาคาร เฉลิมพระเกรียติ ม.สยาม

Work area
:
800 ตรม.
Location
:
อาคาร เฉลิมพระเกรียติ ม.สยาม
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

ปั๊มน้ำมัน ESSO

ปั๊มน้ำมัน ESSO

Work area
:
Location
:
ปั๊มน้ำมัน ESSO
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

โชวรูม ยามาฮ่า

โชวรูม ยามาฮ่า

Work area
:
Location
:
โชวรูม ยามาฮ่า
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

ตู้ ATM ธนาคาร TMB

ตู้ ATM ธนาคาร TMB

Work area
:
Location
:
ตู้ ATM ธนาคาร TMB
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

Krungsri Banking

Krungsri Banking

Work area
:
Location
:
Krungsri Banking
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

หมู่บ้าน คณาสิริ

หมู่บ้าน คณาสิริ

Work area
:
Location
:
หมู่บ้าน คณาสิริ
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

Virgin Fitness

Virgin Fitness

Work area
:
Location
:
Virgin Fitness
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย

Work area
:
Location
:
ทิพยประกันภัย
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

บริษัท ไทย รอยัล

บริษัท ไทย รอยัล

Work area
:
Location
:
บริษัท ไทย รอยัล
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm

True Vision Dealer Co.,Ltd.

True Vision Dealer Co.,Ltd.

Work area
:
Location
:
True Vision Dealer Co.,Ltd.
Year
:
ปัจจุบัน
Products used
:
อลูมิเนียม คอมโพสิท พาเนล SKY - HIGH
Color code
:
Dimensions
:
1.25 m * 2.50 m ความหนา 4 mm